sygnalista.net

Aplikacja do obsługi zgłoszeń przez sygnalistów

Bezpieczna aplikacja dla sygnalistów do kompleksowej obsługi zgłoszeń

Sygnalista.net jest aplikacją umożliwiającą bezpieczne i anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości w każdej organizacji. Jednocześnie czuwa nad terminowym przebiegiem obsługi zgłoszeń i postępowań wyjaśniających oraz ich archiwizacją.

Bezpieczna aplikacja do kompleksowej obsługi zgłoszeń sygnalistów

Wartości dostarczane organizacji przez aplikację sygnalista.net

Nasza oferta

Bezpieczeństwo i poufność

Wiesz, gdzie fizycznie znajdują się Twoje dane.

Dane są przechowywane w serwerowni zlokalizowanej w siedzibie ZETO-RZESZÓW, ul. Rejtana 55 w Rzeszowie. Jako producent systemu Sygnalista.net gwarantujemy bezpieczeństwo i poufność przechowywanych danych. Dane są szyfrowane a aplikacja i zbudowany system jej obsługi generuje skomplikowane hasła oraz wymusza uwierzytelnienie dwuskładnikowe (potwierdzenie e-mailem, SMS-em).
Intuicyjność

Zagwarantujesz zgłaszającym, jaki i administratorom bezproblemową obsługę zgłoszeń.

System do obsługi sygnalistów został zaprojektowany z myślą o jej użytkownikach zarówno samych sygnalistów, jak i jej administratorów. Strona zgłoszeń gwarantuje intuicyjne i szybkie dokonanie zgłoszenia. Panel został tak zbudowany, by maksymalnie uprościć administratorom pracę nad obsługą zgłoszenia i dopilnować nieprzekraczalnych terminów – automatyczne alerty i prosty komunikator.
Elastyczność

Możesz dostosować aplikację do swoich dodatkowych potrzeb.

Platforma Sygnalista.net umożliwia zgłoszenia spoza aplikacji, dodania wielu administratorów, zarządzania uprawnieniami, spersonalizowania alertów czasowych. Dostarcza czytelne statystyki i w prosty sposób obsługuje zgłoszenie, prowadzi komunikację oraz tworzy rejestr zgłoszeń. Każdy użytkownik (firma/instytucja) ma możliwość spersonalizowania strony/kanału wew. dla osób zgłaszających naruszenia prawa.
Zgodność z prawem

Masz pewność, że aplikacja zgodnie z prawem w niedrogi sposób obsłuży kanał zgłoszeń.

Sygnalista.net spełnia wszystkie wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. Umożliwia dodanie do podstawowego katalogu naruszeń dodatkowych pozycji z wewnętrznych kodeksów lub regulaminów. Stale monitorujemy zmiany w projekcie polskiej „Ustaw o sygnalistach” i dostosowujemy naszą aplikację sygnalisty do jej aktualnych zapisów.

Prostota wdrożenia

Wdrożysz szybko i sprawnie kompleksowy kanał zgłoszeń i ich obsługi.

By móc korzystać z aplikacji Sygnalista.net wystarczy podać Swoje dane poprzez formularz lub zadzwonić do naszego konsultanta. Następnie zostanie wygenerowana strona (nazwatwojejfirmy.sygnalista.net) oraz aplikacja w standardowej konfiguracji. Otrzymasz do niej dostęp oraz pakiet niezbędnych dokumentów. Kolejnym krokiem będzie szkolenie i uruchomienie Twojego wew. kanału dla sygnalistów.
Zarządzanie ryzykiem

Ograniczysz skutki strat wizerunkowych i finansowych wynikających z naruszeń prawa.   

Aplikacja Sygnalista.net może posłużyć jako narzędzie do zarządzania obszarem ryzyka związanego ze skutkami braku zaopiekowania się naruszeniami wynikającymi z obowiązującego prawa, jak i tymi pochodzącymi z wewnętrznych kodeksów czy regulaminów. Analizowanie ujawnionych naruszeń staje się szansą na identyfikowanie słabych punków, co może przełożyć się na bardziej świadome zarządzanie ryzykiem.

Proste rozwiązanie dla firm i instytucji publicznych

Czy wdrożenie systemu zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów jest obowiązkowy?

Pracodawcy zatrudniający od 50 do 250 osób są zobligowani do dnia 23.10.2023 roku stworzyć bezpieczny kanał i opracować poufną procedurę dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów. Zapewnić sygnalistom bezwzględnie anonimowości i ochronę przed ewentualnym odwetem. Sprawować nadzór nad zgłoszeniami, prowadzić monitoring postępowań i dokonywać pełnej ewidencji otrzymywanych zgłoszeń naruszeń przez sygnalistów. Podejmować działania następcze, które mają doprowadzić do zaprzestania ujawnionych naruszeń prawa i zapobiegania takim incydentom w przyszłości.  

Zalety rozwiązania stworzonego przez ZETO-RZESZÓW

Dlaczego warto wybrać aplikację Sygnalista.net

Wdrażasz bezpieczny kanał komunikacji

Chronisz tożsamość sygnalisty

Automatyzujesz pracę administratora

Spełniasz wymagania Dyrektywy UE i przepisów krajowych

Wybierz plan dostosowany do swoich potrzeb

Nasza oferta

Standard

100/ mc.

Płatność miesięczna

 • 1 administrator
 • Pojemność 20 GB
 • Umowa 12mc./24 mc.
 • Szkolenie do 1h (MS Teams)
 • 14 dniowy okres testowy

PREMIUM

250/ mc.

Płatność miesięczna

 • 3 administratorów
 • Pojemność 50 GB
 • Umowa 12mc./24 mc.
 • Szkolenie do 2h (MS Teams)
 • 14 dniowy okres testowy

INDIVIDUAL

Wycena/ mc.

Płatność miesięczna

  • Płatność miesięczna
  • X administratorów
  • Pojemność bez limitu
  • Możliwość instalacji aplikacji na serwerze klienta

Nie wiesz jaki plan wybrać? Skontaktuj się z nami - pomożemy wybrać Ci najlepsze rozwiązanie, które sprawdzi się w Twojej organizacji.

Popularne pytania:

FAQ

Obecnie na dzień 25.07.2022 r. mamy kolejne zmiany w projekcie ustawy „o sygnalistach”, które z punktu widzenia przedsiębiorców dotyczą m.in: 

 • wdrożenia obowiązku określenia w procedurze wewnętrznej systemu zachęt do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych, w przypadku, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, a osoba dokonująca zgłoszenia uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych 
 • doprecyzowania zasad retencji danych – dane osobowe oraz pozostałe informacje w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych mają być przechowywane przez okres 15 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub po zakończenia postępowań zainicjowanych tymi działaniami 
 • usunięcia zapisu odwołującego się bezpośrednio do nadszarpnięcia reputacji sygnalisty w mediach społecznościowych jako jednej z zakazanych form odwetu i zastąpienie go szerszym zapisem zakazującym naruszenia dóbr osobistych w ogóle 

Na dzień 06.03.2024 r. najnowsza wersja projektu polskiej regulacji prawa wdrażającej dyrektywę o ochronie sygnalistów zawiera kluczowe zmiany. Zmieniono nomenklaturę na “sygnalistę” już w tytule aktu prawnego. Rozszerzono zakres możliwych naruszeń prawa, obejmując wolności i prawa człowieka, korupcję, handel ludźmi i naruszenia prawa pracy. Nowa modyfikacja dotyczy możliwości zgłaszania anonimowych doniesień. Określono minimalne odszkodowanie dla sygnalistów, na których dokonano represji. Doprecyzowano sposób obliczania stanu załogi, który determinuje obowiązek wprowadzenia systemu zgłaszania nieprawidłowości. Projekt wzbogaca także możliwości ochrony potencjalnych sygnalistów poprzez zapewnienie im nieodpłatnej pomocy prawnej. Vacatio legis zostało również wydłużone w porównaniu z wcześniejszymi wersjami projektu. Te zmiany w dużej mierze odpowiadają na podnoszone publicznie problemy.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. dotyczy ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z tą dyrektywą, sygnalistą może być każda osoba, która zdobyła informacje o naruszeniu prawa Unii Europejskiej w ramach swojej pracy lub działalności zawodowej i zgłasza te informacje do właściwych organów, np. organów ścigania, organów nadzoru czy organów regulacyjnych. Dyrektywa ma na celu zagwarantowanie ochrony sygnalistom, którzy często narażają się na ryzyko represji ze strony pracodawców lub innych osób za przekazywanie informacji o nieprawidłowościach. Ochrona ta obejmuje m.in. zakaz represji wobec sygnalistów oraz zapewnienie im dostępu do środków ochrony prawnej.

M.in. powinien: 

 • zawierać bezpieczne kanały przyjmowania zgłoszeń (muszą umożliwiać dokonywanie zgłoszeń na piśmie lub ustnie, w tym za pomocą bezpośredniego spotkania ze zgłaszającym lub elektronicznie za pomocą aplikacji) 
 • powinien osobie dokonującej zgłoszenia wysłać takie potwierdzenie przyjęcie zgłoszenia w terminie 7 dni od jego otrzymania 
 • należy wyznaczyć bezstronną osobę lub utworzyć wew. jednostkę organizacyjną do komunikacji i podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami 
 • umożliwiać podejmowanie z zachowaniem należytej staranności działań następczych przez wyznaczoną osobę lub wyznaczoną jednostkę 
 • termin na przekazanie informacji zwrotnych, nieprzekraczający 3 miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia  
 • umożliwić dokonywanie zgłoszeń anonimowych i ich należytą obsługę (jak wyżej) 
 • stworzyć odpowiednią procedurę, wew. regulamin, przeszkolić zarówno sygnalistów z obsługi systemu zgłoszeń jak i samych administratorów (osoby wyznaczone) 

To tylko niektóre punkty pozwalające stworzyć system zgłoszeń naruszeń, by spełnić obowiązek dyrektyw UE w tym zakresie oraz polskiej ustawy, która pewnie niebawem będzie obowiązywać. Wszystkich zainteresowanych, którzy poszukują kompleksowego rozwiązania (pomocy) dla tego zadania zachęcamy do kontaktu z nami.  

Regulamin powinien zawierać ustawowy katalog naruszeń, może zawierać katalog naruszeń wew. przepisów i reguł zdefiniowanych w firmie. Informować kto może być sygnalistą (według dyrektyw i lub przyjętych przepisów krajowych), kim jest osoba przyjmująca zgłoszenia i je obsługująca (osoba, lub jednostka organizacyjna, lub podmiot zew. wyznaczony do weryfikacji zgłoszenia, komunikacji z sygnalistą, nadzorująca działania następcze). Określić możliwe kanały zgłoszeń wew. naruszeń oraz opisać dokładnie jak będzie to realizowane w przypadku anonimowym oraz jawnym. Określić procedurę rozpatrywania zgłoszeń oraz terminów realizacji (ustawowe 7 dni akceptacja zgłoszenia i 3 mc. działania wyjaśniające). Zachęty i kary obowiązujące zarówno sygnalistów, jak i administratorów (osoby odpowiedzialne za proces zgłoszeń). Powinien być opisany rejestr zgłoszeń (co jest zbierane i jak jest to prowadzone), opisane działania odwetowe, które są wykluczone i nie mogą być zastosowane wobec sygnalisty (przynajmniej te opisane w dyrektywie i prawie krajowym). W jakich sytuacja sygnalista może zgłosić naruszenie do organu zewnętrznego (publicznego np. Rzecznika Praw Obywatelskich) oraz dokonać ujawnienia publicznego. 

Każda osoba lub jednostka organizacyjna powołana przez podmiot prawny (przedsiębiorcę) do obsługi zgłoszeń od sygnalistów. Dopuszcza się zlecenie tego zadania zewnętrznemu podmiotowi, z którym musimy podpisać umowę i zapewnić prawidłowe działanie systemu oraz ochronę sygnalistów i ich interesów (zapobieżenie działań odwetowych) oraz danych osobowych. 

Pytania dotyczące sygnalistów

Masz wątpliwości?
Napisz do nas.

Kontakt

Nasz konsultant chętnie odpowie na każde Twoje pytanie podczas rozmowy lub prezentacji aplikacji dla sygnalistów. Chcesz sam przetestować system Sygnalista.net? Wypełnij formularz, byśmy mogli przygotować wersję dla Ciebie.

Połącz obsługę zgłoszeń z systemem zapewnienia i utrzymania zgodności z RODO

Kompleksowa obsługa sektora prywatnego i publicznego

Rozwiązanie inspektor365pozwala w sposób uporządkowany, jasny i czytelny na prawidłowe wywiązywanie się z obowiązujących przepisów RODO w sektorze prywatnym i publicznym. W pakiecie z aplikacją Sygnalista.net system do RODO pozwoli Ci w pełni zautomatyzować i monitorować procesy wymagane Rozporządzeniem oraz Dyrektywą i przepisami krajowymi. M.in. w zakresie poprawnego zarządzania danymi osobowymi, nadzorem na zgodnością ich przetwarzania, analizą incydentów, rejestrem czynności i umów powierzenia oraz analizą ryzyka i jego ewentualnych skutków.

Funkcjonalności aplikacji