sygnalista.net

Aplikacja do obsługi zgłoszeń przez sygnalistów

O aplikacji sygnalista.net

O sygnaliście

Sygnalista.net zgodny z obowiązującym prawem

Nasza aplikacja Sygnalista.net oferuje wiele istotnych funkcji, które ułatwiają zarządzanie procesem zgłaszania naruszeń prawa w organizacji. System dla sygnalistów ma na celu zapewnienie organizacji narzędzia do raportowania wszelkich nieprawidłowości, takich jak oszustwa, korupcja, mobbing, dyskryminacja, łamanie przepisów i inne nieetyczne lub niezgodne z prawem działania.
Ponadto, dzięki wykorzystaniu Sygnalista.NET , firma może lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania pracowników, co pozwala na rozwój bardziej dopasowanej strategii biznesowej. System pozwala też na szybką identyfikację problemów oraz reagowanie na nie w terminie. Ostatecznie, przyczynia się do budowania kultury organizacyjnej opartej na transparentności i zaufaniu, czyli wartości, które są kluczowe dla długoterminowego sukcesu firmy.
Oto kilka głównych zalet:
  1. Bezpieczne i poufne zgłaszanie: aplikacja zapewnia bezpieczny kanał komunikacji, który chroni tożsamość sygnalisty i gwarantuje poufność zgłoszenia. Wszystkie dane są szyfrowane i przechowywane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
  2. Łatwa obsługa i interfejs użytkownika: proces zgłaszania jest przejrzysty i intuicyjny, co pozwala na łatwe korzystanie z aplikacji przez administratorów i sygnalistów. Instrukcja obsługi oraz szkolenie online umożliwiają szybkie wdrożenie i efektywne korzystanie z aplikacji.
  3. Terminowość i śledzenie postępowań: aplikacja pilnuje terminowego przyjęcia zgłoszenia oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie na zgłoszenia i podejmowanie odpowiednich działań.
  4. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych: aplikacja automatycznie prowadzi rejestr zgłoszeń wewnętrznych, co ułatwia monitorowanie i raportowanie zgłoszeń oraz tworzenie statystyk dotyczących naruszeń prawa w organizacji.
  5. Zgodność z regulacjami prawnymi: nasza aplikacja spełnia wszystkie wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Dostosowujemy również aplikację do zmian w polskiej ustawie o sygnalistach, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami.
  6. Wzory dokumentów: aplikacja oferuje gotowe wzory dokumentów, takie jak wewnętrzny regulamin zgłoszeń dla sygnalistów oraz klauzula informacyjna RODO. Dzięki temu organizacja ma zapewnioną podstawę do opracowania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  7. Wpływ na zdrową kulturę organizacyjną: aplikacja Sygnalista.net pomaga w budowie zdrowej kultury organizacyjnej, promując transparentność, odpowiedzialność i etykę w organizacji. Dzięki temu przyczynia się do budowania stabilnej przyszłości firmy.
Aplikacja Sygnalista.NET to kompleksowe narzędzie, które nie tylko pomaga organizacji w spełnieniu swoich obowiązków prawnych, ale również zapewnia skuteczne zarządzanie ryzykiem i rozwój zdrowej kultury organizacyjnej.