sygnalista.net

Aplikacja do obsługi zgłoszeń przez sygnalistów

O aplikacji sygnalista.net

O sygnaliście

Sygnalista.net zgodny z obowiązującym prawem

Sygnalista.net to aplikacja uruchamiająca bezpieczny wewnętrzny kanał do obsługi zgłoszeń naruszeń prawa w firmie lub instytucji publicznej. Spełnia wszystkie wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.Dba o zachowanie tożsamość sygnalisty w poufności i pilnuje terminowość przyjęcia zgłoszenia oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających i obowiązkowego prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych. Funkcjonalność aplikacji nie tylko pozwala na proste wywiązywanie się z nałożonych obowiązków prawnych, ale umożliwia skuteczne zarządzanie ryzykiem. Dodatkową i nieoczywistą „na pierwszy rzut oka” jej zaletą jest wpływ na rozwój zdrowej kultury organizacyjnej i budowanie stabilnej przyszłości.Aplikacja wyposażona została w podstawowe wzory dokumentów tj. wewnętrzny regulamin zgłoszeń dla sygnalistów oraz w przypadku ujawnienia przez sygnalistę tożsamości klauzuli informacyjnej RODO. Wraz z aplikacją organizacja otrzyma instrukcję obsługi aplikacji Sygnalista.net oraz szkolenie online z jej szybkiego uruchomienia i wykorzystania w codziennej pracy przez administratorów i sygnalistów.Stale monitorujemy zmiany w projekcie polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa „Ustawa o sygnalistach” i dostosowujemy naszą aplikację dla sygnalistów do jej aktualnych zapisów – każda zmiana będzie wdrażana bezpłatnie.