sygnalista.net

Aplikacja do obsługi zgłoszeń przez sygnalistów

Aplikacja gwarantuje - sygnalista.net

  • Home
  • Aplikacja gwarantuje

Aplikacja gwarantuje

Co powinna gwarantować aplikacja pracodawcy, sygnaliście i administratorowi?

Naszym zdaniem aplikacja powinna gwarantować:

  • Bezpieczeństwo i poufność – wiesz dokładnie, gdzie fizycznie znajdują się dane w postaci zarejestrowanej korespondencji, czy dostarczonych plików/dowodów oraz masz pewność, że ich przetwarzanie odbywa się w sposób zaszyfrowany, a ujawnienie tożsamości sygnalisty jest tylko w jego rękach. Sama aplikacja poddawana jest regularnemu backupowi.

  • Elastyczność – jako pracodawca i administrator masz możliwość dopasowania aplikacji do swoich potrzeb np. poszerzenia obligatoryjnego katalogu naruszeń o listę nieprawidłowości wynikających z wewnętrznych kodeksów, regulaminów. Dopuszczenia rejestracji zgłoszeń spoza samej aplikacji, gdy regulamin przewiduje inną metodę zgłoszenia.

  • Prostota wdrożenia – minimum formalności przy uruchomieniu aplikacji oraz dostęp do informacji (np. szkolenie z obsługi, instrukcje) pozwalających na szybkie uruchomienia zaszyfrowanego kanału zgłoszeń. W razie problemów szybki dostęp do konkretnych osób odpowiedzialnych za jej działanie.

  • Intuicyjność – prosta i opisana w krokach z komentarzem ścieżka dokonywania zgłoszeń oraz bezproblemowa ich obsługa wyposażona w powiadomienia, alerty czasowe, mechanizm automatyzacji tworzenia rejestru czy statystyk.

  • Zgodność z prawem – twórca aplikacji gwarantuje Ci zgodność jej działania z faktycznie obowiązującym prawem, a w razie jego zmiany natychmiastowej aktualizacji oraz dostarczenia niezbędnych informacji mających znaczenie dla wprowadzenia poprawek w wewnętrznym regulaminie zgłoszeń.

  • Zarządzanie ryzykiem – aplikacja powinna wspomóc proces zarządzania ryzykiem, dostarczając jasnych i konkretnych danych do analizy.
Przeczytaj również:
Ryzyka w kanałach zgłoszeń
ZAMÓW DEMO